NT, Cup Stockholm 7 + Jubileum 60år Ersta


KLass A | Klass D | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Nicklas Jardegart, Tantogårdens BGK

Klass: Klass D
Placering: 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 3 1 2 2 3 2 1 2 2 2 4 3 2 3 2 4 1 41
Varv 2 1 3 1 3 2 2 5 1 2 3 2 2 3 3 2 3 2 1 41

Snitt: 41,0
Totalresultat: 82


KLass A | Klass D | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad