NT, Cup Stockholm 7 + Jubileum 60år Ersta


KLass A | Klass D | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Ralf Hedström, Tantogårdens BGK

Klass: Klass D
Placering: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 2 2 4 2 2 2 1 2 4 2 1 6 4 2 4 2 3 47
Varv 2 1 3 2 3 2 3 2 1 5 2 2 3 4 2 2 3 7 1 48

Snitt: 47,5
Totalresultat: 95


KLass A | Klass D | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad