NT, Cup Stockholm 7 + Jubileum 60år Ersta


KLass A | Klass D | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Fredrik Kungsman, BGK VK-78

Klass: Klass C
Placering: 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 4 2 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 1 4 2 44
Varv 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 3 4 2 2 1 2 36

Snitt: 40,0
Totalresultat: 80


KLass A | Klass D | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad