NT, Cup Stockholm 7 + Jubileum 60år Ersta


KLass A | Klass D | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Pierre Geerhold, BGK VK-78

Klass: Klass C
Placering: 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 2 1 3 2 2 3 1 1 2 2 2 4 2 3 1 1 2 35
Varv 2 1 2 1 3 1 2 2 1 4 2 2 2 1 3 4 3 5 1 40

Snitt: 37,5
Totalresultat: 75


KLass A | Klass D | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad