NT, Cup Stockholm 7 + Jubileum 60år Ersta


KLass A | Klass D | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Jonas Mattsson, Ersta MGK

Klass: Klass B
Placering: 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 3 2 3 2 2 2 4 3 3 2 2 1 2 3 2 1 3 42
Varv 2 1 2 1 2 2 2 3 1 2 4 1 2 1 4 2 3 1 1 35

Snitt: 38,5
Totalresultat: 77


KLass A | Klass D | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad