NT, Cup Stockholm 7 + Jubileum 60år Ersta


KLass A | Klass D | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Lars Åke Holgersson, Norrtälje BGK

Klass: Klass B
Placering: 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 2 1 2 2 3 1 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 31
Varv 2 2 3 1 1 1 3 2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 36

Snitt: 33,5
Totalresultat: 67


KLass A | Klass D | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad