NT, Cup Stockholm 7 + Jubileum 60år Ersta


KLass A | Klass D | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Lars Svensson, Ersta MGK

Klass: KLass A
Placering: 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 4 1 2 2 2 4 2 34
Varv 2 3 3 1 2 4 2 2 2 1 1 2 3 2 2 1 2 4 1 38

Snitt: 36,0
Totalresultat: 72


KLass A | Klass D | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad