NT, Cup Stockholm 6 Solna EB


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Pierre Geerhold, BGK VK-78

Klass: Klass C
Placering: 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3 2 1 3 1 1 1 1 26
Varv 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 25
Varv 3 1 1 2 2 3 1 1 1 1 4 2 1 3 1 1 1 1 1 28
Varv 4 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 26

Snitt: 26,3
Totalresultat: 105


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad