DM, SSBGF Värend Filt


Damer Junior | Damer Senior | Flickor B | Flickor C | Herrar Junior | Herrar Senior | Herrar Veteran | Oldboys | Oldgirls | Pojkar A | Pojkar B | Pojkar C | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Johan Ahlander, Kungälvs BGK

Klass: Herrar Senior
Placering: 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 1 3 4 3 2 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 39
Varv 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 3 3 3 39
Varv 3

Snitt: 39,0
Totalresultat: 78


Damer Junior | Damer Senior | Flickor B | Flickor C | Herrar Junior | Herrar Senior | Herrar Veteran | Oldboys | Oldgirls | Pojkar A | Pojkar B | Pojkar C | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad