DM, SSBGF Värend Filt


Damer Junior | Damer Senior | Flickor B | Flickor C | Herrar Junior | Herrar Senior | Herrar Veteran | Oldboys | Oldgirls | Pojkar A | Pojkar B | Pojkar C | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Birgitta Andersen, Nässjö BGK

Klass: Oldgirls
Placering: 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 3 4 2 5 2 2 3 4 2 2 2 6 4 7 1 3 5 2 59
Varv 2 7 2 5 7 2 7 7 5 3 3 4 7 4 2 1 2 3 3 74
Varv 3

Snitt: 66,5
Totalresultat: 133


Damer Junior | Damer Senior | Flickor B | Flickor C | Herrar Junior | Herrar Senior | Herrar Veteran | Oldboys | Oldgirls | Pojkar A | Pojkar B | Pojkar C | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad