DM, SSBGF Värend Filt


Damer Junior | Damer Senior | Flickor B | Flickor C | Herrar Junior | Herrar Senior | Herrar Veteran | Oldboys | Oldgirls | Pojkar A | Pojkar B | Pojkar C | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Nicklas Schandersson, Myresjö BGK

Klass: Oldboys
Placering: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 3 1 2 7 2 2 1 3 2 3 2 5 3 4 4 3 2 3 52
Varv 2 2 3 2 7 2 3 1 2 2 2 2 2 5 2 3 3 2 1 46
Varv 3

Snitt: 49,0
Totalresultat: 98


Damer Junior | Damer Senior | Flickor B | Flickor C | Herrar Junior | Herrar Senior | Herrar Veteran | Oldboys | Oldgirls | Pojkar A | Pojkar B | Pojkar C | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad