DM, SSBGF Värend Filt


Damer Junior | Damer Senior | Flickor B | Flickor C | Herrar Junior | Herrar Senior | Herrar Veteran | Oldboys | Oldgirls | Pojkar A | Pojkar B | Pojkar C | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Lars Lilja, BGK Värend

Klass: Oldboys
Placering: 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 7 1 2 2 2 4 1 4 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 47
Varv 2 4 1 2 2 2 3 1 3 3 3 2 3 4 4 2 3 7 1 50
Varv 3

Snitt: 48,5
Totalresultat: 97


Damer Junior | Damer Senior | Flickor B | Flickor C | Herrar Junior | Herrar Senior | Herrar Veteran | Oldboys | Oldgirls | Pojkar A | Pojkar B | Pojkar C | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad