DM, SSBGF Värend Filt


Damer Junior | Damer Senior | Flickor B | Flickor C | Herrar Junior | Herrar Senior | Herrar Veteran | Oldboys | Oldgirls | Pojkar A | Pojkar B | Pojkar C | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Göran Rasmusson, Åhus BGK

Klass: Herrar Veteran
Placering: 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 3 4 2 1 2 1 2 2 2 2 2 4 2 1 3 3 1 39
Varv 2 2 7 4 6 2 5 1 2 4 2 1 6 4 3 1 3 2 2 57
Varv 3

Snitt: 48,0
Totalresultat: 96


Damer Junior | Damer Senior | Flickor B | Flickor C | Herrar Junior | Herrar Senior | Herrar Veteran | Oldboys | Oldgirls | Pojkar A | Pojkar B | Pojkar C | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad