DM, SSBGF Värend Filt


Damer Junior | Damer Senior | Flickor B | Flickor C | Herrar Junior | Herrar Senior | Herrar Veteran | Oldboys | Oldgirls | Pojkar A | Pojkar B | Pojkar C | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Hans Ove Simonsen, Hjelmsjö BGK

Klass: Herrar Veteran
Placering: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 4 1 7 5 2 2 2 3 2 3 2 2 4 2 2 3 2 4 52
Varv 2 3 1 2 4 1 2 1 4 3 2 3 3 2 6 4 3 5 2 51
Varv 3

Snitt: 51,5
Totalresultat: 103


Damer Junior | Damer Senior | Flickor B | Flickor C | Herrar Junior | Herrar Senior | Herrar Veteran | Oldboys | Oldgirls | Pojkar A | Pojkar B | Pojkar C | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad