DM, SSBGF Värend Filt


Damer Junior | Damer Senior | Flickor B | Flickor C | Herrar Junior | Herrar Senior | Herrar Veteran | Oldboys | Oldgirls | Pojkar A | Pojkar B | Pojkar C | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Tord Hellqvist, Hjelmsjö BGK

Klass: Herrar Veteran
Placering: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 4 2 2 1 3 1 2 3 2 2 2 4 2 1 2 2 1 38
Varv 2 7 7 5 3 3 2 2 1 2 4 2 2 4 3 3 3 6 3 62
Varv 3

Snitt: 50,0
Totalresultat: 100


Damer Junior | Damer Senior | Flickor B | Flickor C | Herrar Junior | Herrar Senior | Herrar Veteran | Oldboys | Oldgirls | Pojkar A | Pojkar B | Pojkar C | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad