Top-12 EB Kval 3 MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Daniel Johansson, Haga BGK


Klass: Klass B
Placering: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23
Varv 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 24
Varv 3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 3 1 2 1 2 1 25
Varv 4 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 23

Snitt: 23,8
Totalresultat: 95


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad