Top-12 EB Kval 3 MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Pierre Geerhold, BGK VK-78


Klass: Klass B
Placering: 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 26
Varv 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 21
Varv 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Varv 4 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 26

Snitt: 23,3
Totalresultat: 93


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad