Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Pierre Geerhold, BGK VK-78


Klass: Klass B
Placering: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7 2 1 1 1 1 3 1 1 1 28
Varv 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 3 1 1 25
Varv 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 22
Varv 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 22

Snitt: 24,3
Totalresultat: 97


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad