TOP-8 Omg.3, Asarums BGK


klass B | klass C | öppen klass | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Göran Andersson, Asarums BGK


Klass: klass B
Placering: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 23
Varv 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 3 25
Varv 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 27
Varv 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 6 1 1 1 1 1 2 27
Varv 5 1 3 2 1 1 1 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 27

Snitt: 25,8
Totalresultat: 129


klass B | klass C | öppen klass | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad