TOP-8 Omg.3, Asarums BGK


klass B | klass C | öppen klass | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Lars-Olof Rydén, Myresjö BGK


Klass: klass B
Placering: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 26
Varv 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 23
Varv 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 4 2 2 2 29
Varv 4 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 23
Varv 5 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 25

Snitt: 25,2
Totalresultat: 126


klass B | klass C | öppen klass | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad