TOP-8 Omg.3, Asarums BGK


klass B | klass C | öppen klass | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Jan Åkesson, Asarums BGK


Klass: klass C
Placering: 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 26
Varv 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 24
Varv 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 4 2 2 1 26
Varv 4 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 26
Varv 5 1 2 2 1 2 1 2 1 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 27

Snitt: 25,8
Totalresultat: 129


klass B | klass C | öppen klass | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad