TOP-8 Omg.3, Asarums BGK


klass B | klass C | öppen klass | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Zigge Pettersson, Kalmar MGK


Klass: klass C
Placering: 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 23
Varv 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 21
Varv 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 23
Varv 4 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 24
Varv 5 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 25

Snitt: 23,2
Totalresultat: 116


klass B | klass C | öppen klass | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad