TOP-8 Omg.1, Asarums BGK


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Gert Svensson, Olofströms BGK


Klass: Klass C
Placering: 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 19
Varv 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 24
Varv 3 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 24
Varv 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 21
Varv 5 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 1 25

Snitt: 22,6
Totalresultat: 113


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad