TOP-8 Omg.1, Asarums BGK


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Niklas Hansson, Asarums BGK


Klass: Ungdom
Placering: 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 2 1 1 2 1 1 1 6 1 1 1 1 3 1 2 2 7 35
Varv 2 1 2 2 1 2 3 2 5 1 5 1 2 3 2 1 2 4 2 41
Varv 3 1 1 2 1 2 1 3 2 3 1 1 2 1 5 3 2 5 1 37
Varv 4 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 3 1 27
Varv 5 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 2 3 2 3 1 31

Snitt: 34,2
Totalresultat: 171


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad