TOP-8 Omg.1, Asarums BGK


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Jonathan Rydberg, Olofströms BGK


Klass: Ungdom
Placering: 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 22
Varv 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 24
Varv 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 5 1 3 1 32
Varv 4 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 3 2 2 28
Varv 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 6 2 2 1 26

Snitt: 26,4
Totalresultat: 132


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad