TOP-8 Omg.1, Asarums BGK


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Kenneth Granholm, Sjövikens IF


Klass: Klass A
Placering: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 2 1 24
Varv 2 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 3 1 27
Varv 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 6 1 29
Varv 4 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 23
Varv 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 2 1 24

Snitt: 25,4
Totalresultat: 127


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad