TOP-8 Omg.1, Asarums BGK


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Tom Karlsson Forsberg, Olofströms BGK


Klass: Klass A
Placering: 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 22
Varv 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 25
Varv 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 22
Varv 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 23
Varv 5 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 21

Snitt: 22,6
Totalresultat: 113


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad