TOP-8 Omg.1, Asarums BGK


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Hans Wijk, Hjelmsjö BGK


Klass: Klass B
Placering: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 1 2 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 28
Varv 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 24
Varv 3 1 2 2 2 1 1 2 3 1 1 1 2 2 2 4 2 1 2 32
Varv 4 1 2 2 2 1 1 1 3 1 2 1 2 3 1 1 1 2 2 29
Varv 5 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 24

Snitt: 27,4
Totalresultat: 137


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad