TOP-8 Omg.1, Asarums BGK


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Jennifer Göransson, Perstorps BGK


Klass: Ungdom
Placering: 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 2 2 1 1 1 1 3 3 3 1 2 1 2 4 2 1 4 35
Varv 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 3 31
Varv 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 4 2 1 27
Varv 4 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 26
Varv 5 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 28

Snitt: 29,4
Totalresultat: 147


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad