TOP-8 Omg.1, Asarums BGK


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Göran Bengtsson, Perstorps BGK


Klass: Klass B
Placering: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 2 2 2 1 1 2 4 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 28
Varv 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 1 27
Varv 3 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 26
Varv 4 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 27
Varv 5 1 2 2 2 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 25

Snitt: 26,6
Totalresultat: 133


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad