TOP-8 Omg.1, Asarums BGK


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Magnus Gustavsson, Växjö BGK


Klass: Klass B
Placering: 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 22
Varv 2 2 2 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 3 1 4 2 1 1 30
Varv 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 2 1 25
Varv 4 1 2 2 1 1 1 1 3 1 3 2 3 1 1 1 1 2 1 28
Varv 5 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 26

Snitt: 26,2
Totalresultat: 131


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad