TOP-8 Omg.1, Asarums BGK


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Karin Karlsson, Kalmar MGK


Klass: Klass C
Placering: 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 26
Varv 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 2 2 25
Varv 3 1 3 1 2 1 1 2 2 2 1 2 4 1 1 1 2 1 4 32
Varv 4 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 1 5 2 1 6 2 1 1 35
Varv 5 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 32

Snitt: 30,0
Totalresultat: 150


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad