TOP-8 Omg.1, Asarums BGK


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Annette Lindhqvist, Sjövikens IF


Klass: Klass C
Placering: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 5 2 2 3 1 1 3 3 1 34
Varv 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 1 1 3 2 31
Varv 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 27
Varv 4 1 2 2 1 1 1 2 3 1 3 2 1 2 4 1 2 1 2 32
Varv 5 1 2 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 5 32

Snitt: 31,2
Totalresultat: 156


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad