TOP-8 Omg.1, Asarums BGK


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Martin Miccilia, Sjövikens IF


Klass: Klass C
Placering: 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 2 1 1 23
Varv 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 23
Varv 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 2 1 1 2 1 2 2 1 27
Varv 4 1 2 2 1 2 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 3 1 27
Varv 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 2 1 23

Snitt: 24,6
Totalresultat: 123


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad