TOP-8 Omg.1, Asarums BGK


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Johan Rydberg, Olofströms BGK


Klass: Klass C
Placering: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 2 3 3 1 1 2 1 2 4 2 2 3 3 1 2 2 3 38
Varv 2 1 4 3 2 1 1 2 2 1 3 2 1 1 3 1 2 2 1 33
Varv 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 3 2 1 2 2 3 30
Varv 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 7 1 3 2 1 1 4 3 3 36
Varv 5 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 6 2 1 1 33

Snitt: 34,0
Totalresultat: 170


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad