TOP-8 Omg.1, Asarums BGK


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Jan Åkesson, Asarums BGK


Klass: Klass C
Placering: 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 6 30
Varv 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 28
Varv 3 3 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 3 1 29
Varv 4 1 1 2 1 2 1 2 1 1 4 1 1 3 1 1 2 2 1 28
Varv 5 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1 25

Snitt: 28,0
Totalresultat: 140


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad