TOP-8 Omg.1, Asarums BGK


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Fabian Johansson, Asarums BGK


Klass: Ungdom
Placering: 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 4 1 1 4 1 6 1 3 1 35
Varv 2 1 3 2 2 2 1 2 5 2 6 2 2 1 2 1 2 2 1 39
Varv 3 4 3 2 1 2 1 1 4 1 5 1 1 2 1 1 2 2 1 35
Varv 4 2 2 2 2 2 1 2 1 2 6 1 1 1 2 1 2 3 1 34
Varv 5 3 3 2 1 2 3 2 2 2 6 1 1 1 3 3 2 2 1 40

Snitt: 36,6
Totalresultat: 183


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad