24 Timmars Nonstop, Asarums BGK

Uppdaterad: 2013-12-08   14:12Hämta nya sidor automatiskt
Kl.11.00, tävlingen har nu startat. Vår plan är att sända tävlingen i vår WEBB-TV http://www.ustream.tv/channel/asarums-bangolfklubb-webb-tv
Jan-Åke Persson har tangerat banrekorden över två varv med 40 slag & tre varv med 60 slag.
Jan-Åke tangerade även rekordet över fyra varv med 81 slag, 20,3 i snitt/varv.
NYTT BANREKORD över 5 varv av Jan-Åke Persson, 102 slag 20,4 i snitt
NYTT BANREKORD över 6 varv av Jan-Åke Persson, 123 slag 20,5 i snitt
NYTT BANREKORD - där satt den 18-varvet, grymt Fredrik Persson

Resultat


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 Snitt Totalt
1Persson-Cederholm23 23 23 21 19 24 21 22 21 22 26 22 21 24 19 21 22 22 21 19 18 21 23 21 25 20 22 24 21,8610
2Persson-Källström19 21 20 21 23 21 23 26 21 21 22 21 27 22 23 22 23 20 22 25 23 24 21 22 23 22 22 20 22,1620
3Johansson-Johansson26 23 23 19 22 23 27 20 19 21 22 21 22 23 21 20 20 25 22 22 21 25 23 20 26 20 26 19 22,2621
4Nilsson-Nordkvist22 25 22 26 23 21 23 21 24 22 23 21 22 23 21 20 23 21 21 22 23 24 24 21 20 21 20 23 22,2622
5Lindhqvist-Nilsson25 24 24 21 25 24 20 23 24 24 21 21 21 22 20 23 23 19 23 29 23 21 22 24 24 24 20 20 22,6634
6Karlsson-Tagesson23 24 22 22 27 22 22 24 28 24 24 21 21 26 20 21 25 23 23 21 23 29 29 24 21 22 22 20 23,3653
7Carlsson-Karlsson Forsberg19 22 22 28 21 26 22 22 26 27 20 24 21 27 25 26 26 20 25 20 25 25 25 23 22 20 23 25 23,5657
8Mörck-Mörck25 20 30 27 21 27 23 25 24 19 21 23 23 22 28 24 25 23 23 23 23 20 21 22 21 24 29 22 23,5658
9Peter Nilsson-Miccilia23 21 24 25 22 23 23 24 26 24 23 21 23 23 24 26 26 26 29 20 24 23 28 21 24 21 22 21 23,6660
10Birgersson-Wallin22 22 25 22 24 21 23 20 26 21 27 23 25 22 26 26 27 23 24 26 26 23 22 24 23 25 22 21 23,6661
11Nilsson-Olsson25 27 22 27 26 29 23 21 24 21 22 20 21 23 22 23 23 23 25 22 26 23 24 23 26 24 24 24 23,7663
12Ericsson-Bengtsson24 23 24 22 25 27 22 25 24 25 25 22 24 21 28 26 23 25 30 23 22 20 22 22 25 22 22 20 23,7663
13Björnberg-Trulsson23 26 23 26 24 22 24 24 21 25 19 23 27 25 25 24 23 23 25 26 23 26 22 20 22 22 25 27 23,8665
14Nilsson-Karlsson26 23 25 25 26 22 21 25 26 25 23 24 23 22 24 22 26 25 23 23 27 25 24 22 26 20 22 24 23,9669
15Levander-Dahlstedt26 23 23 22 35 20 27 21 23 22 29 25 27 24 22 20 25 23 25 24 25 28 25 25 21 23 25 21 24,3679
16Bladh-Olof Isaksson23 26 24 22 30 26 23 24 24 28 27 24 25 25 23 20 29 26 22 26 26 26 22 22 24 24 23 26 24,6690
17Hermansson-Pettersson26 29 25 28 21 25 26 30 29 25 22 20 24 24 25 24 25 23 26 26 24 25 28 20 23 25 22 21 24,7691
18Svensson-Ekberg24 25 24 23 23 20 27 28 25 29 25 26 26 24 24 23 25 22 23 23 23 27 26 30 28 30 24 21 24,9698
19Pettersson-Karlsson25 30 26 26 24 25 24 23 25 26 24 26 22 26 26 22 26 25 28 26 26 24 28 26         25,4609 432
20Friskopp-Alfhson24 24 27 28 28 36 28 27 22 25 26 28 26 26 27 27 27 23 25 20 25 27 26 24         26,1626 432
21Nilsson-Göransson31 25 27 27 26 30 30 25 28 26 26 25 28 25 27 24 25 22 28 24 27 23 27 23         26,2629 432
22Johansson-Söderlind28 30 25 29 25 25 23 33 27 25 26 23 29 28 29 27 26 24 30 28 33 26 29 24         27,2652 432
23Hansson-Nietosvuori24 31 28 30 19 24 25 23 27 22 28 30 126 26 31 23 29 24 26 21 23 23 24 28         29,8715 432


 
1Persson-CederholmV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 Snitt Totalt
 Fredrik Persson23 23 23       21 22 21 22                 21 19 18 21         22 24 21,5280
 Andreas Cederholm      21 19 24         26 22 21 24 19 21 22 22         23 21 25 20     22,0330
 23 23 23 21 19 24 21 22 21 22 26 22 21 24 19 21 22 22 21 19 18 21 23 21 25 20 22 24 21,8610
 
2Persson-KällströmV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 Snitt Totalt
 Jan-Åke Persson19 21 20 21         21 21 22 21               25 23 24 21           21,6259
 Daniel Källström        23 21 23 26         27 22 23 22 23 20 22         22 23 22 22 20 22,6361
 19 21 20 21 23 21 23 26 21 21 22 21 27 22 23 22 23 20 22 25 23 24 21 22 23 22 22 20 22,1620
 
3Johansson-JohanssonV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 Snitt Totalt
 Filip Johansson26 23         27 20 19 21         21 20 20 25         23 20 26 20 26 19 22,3356
 Alf Johansson    23 19 22 23         22 21 22 23         22 22 21 25             22,1265
 26 23 23 19 22 23 27 20 19 21 22 21 22 23 21 20 20 25 22 22 21 25 23 20 26 20 26 19 22,2621
 
4Nilsson-NordkvistV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 Snitt Totalt
 Mats Nilsson        23 21 23 21         22 23 21 20 23 21 21 22         20 21 20 23 21,6345
 Magnus Nordkvist22 25 22 26         24 22 23 21                 23 24 24 21         23,1277
 22 25 22 26 23 21 23 21 24 22 23 21 22 23 21 20 23 21 21 22 23 24 24 21 20 21 20 23 22,2622
 
5Lindhqvist-NilssonV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 Snitt Totalt
 Nils-Bertil Lindhqvist25 24             24 24 21 21 21 22 20 23                 24 24 20 20 22,4313
 Leif Nilsson    24 21 25 24 20 23                 23 19 23 29 23 21 22 24         22,9321
 25 24 24 21 25 24 20 23 24 24 21 21 21 22 20 23 23 19 23 29 23 21 22 24 24 24 20 20 22,6634
 
6Karlsson-TagessonV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 Snitt Totalt
 Michael Karlsson23 24     27 22     28 24 24 21         25 23       29 29 24         24,8323
 Fredrik Tagesson    22 22     22 24         21 26 20 21     23 21 23       21 22 22 20 22,0330
 23 24 22 22 27 22 22 24 28 24 24 21 21 26 20 21 25 23 23 21 23 29 29 24 21 22 22 20 23,3653
 
7Carlsson-Karlsson ForsbergV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 Snitt Totalt
 Marcus Carlsson    22 28     22 22   27     21 27     26 20 25       25 23     23 25 24,0336
 Tom Karlsson Forsberg19 22     21 26     26   20 24     25 26       20 25 25     22 20     22,9321
 19 22 22 28 21 26 22 22 26 27 20 24 21 27 25 26 26 20 25 20 25 25 25 23 22 20 23 25 23,5657
 
8Mörck-MörckV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 Snitt Totalt
 Claes Mörck        21 27 23 25 24 19 21 23                 23 20 21 22       22 22,4291
 Tuula Mörck25 20 30 27                 23 22 28 24 25 23 23 23         21 24 29   24,5367
 25 20 30 27 21 27 23 25 24 19 21 23 23 22 28 24 25 23 23 23 23 20 21 22 21 24 29 22 23,5658
 
9Peter Nilsson-MicciliaV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 Snitt Totalt
 Lars Peter Nilsson23 21       23 23 24       21 23 23         29 20 24 23     24 21 22 21 22,8365
 Martin Miccilia    24 25 22       26 24 23       24 26 26 26         28 21         24,6295
 23 21 24 25 22 23 23 24 26 24 23 21 23 23 24 26 26 26 29 20 24 23 28 21 24 21 22 21 23,6660
 
10Birgersson-WallinV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 Snitt Totalt
 Torbjörn Birgersson    25 22         26 21 27       26 26 27 23 24 26 26               24,9299
 Fredrik Wallin22 22     24 21 23 20       23 25 22               23 22 24 23 25 22 21 22,6362
 22 22 25 22 24 21 23 20 26 21 27 23 25 22 26 26 27 23 24 26 26 23 22 24 23 25 22 21 23,6661
 
11Nilsson-OlssonV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 Snitt Totalt
 Lena Nilsson25 27     26 29     24 21 22 20             25 22 26 23 24       24 24 24,1362
 Mats Olsson    22 27     23 21         21 23 22 23 23 23           23 26 24     23,2301
 25 27 22 27 26 29 23 21 24 21 22 20 21 23 22 23 23 23 25 22 26 23 24 23 26 24 24 24 23,7663
 
12Ericsson-BengtssonV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 Snitt Totalt
 Peter Ericsson24 23 24 22                 24 21 28 26 23 25 30             22 22 20 23,9334
 Göran Bengtsson        25 27 22 25 24 25 25 22               23 22 20 22 22 25       23,5329
 24 23 24 22 25 27 22 25 24 25 25 22 24 21 28 26 23 25 30 23 22 20 22 22 25 22 22 20 23,7663
 
13Björnberg-TrulssonV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 Snitt Totalt
 Gustav Björnberg23 26 23 26                 27 25 25 24 23 23 25 26             25 27 24,9348
 Dan Trulsson        24 22 24 24 21 25 19 23                 23 26 22 20 22 22     22,6317
 23 26 23 26 24 22 24 24 21 25 19 23 27 25 25 24 23 23 25 26 23 26 22 20 22 22 25 27 23,8665
 
14Nilsson-KarlssonV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 Snitt Totalt
 Toni Nilsson        26 22 21 25         23 22 24 22     23 23     24 22   20 22 24 22,9343
 Magnus Karlsson26 23 25 25         26 25 23 24         26 25     27 25     26       25,1326
 26 23 25 25 26 22 21 25 26 25 23 24 23 22 24 22 26 25 23 23 27 25 24 22 26 20 22 24 23,9669
 
15Levander-DahlstedtV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 Snitt Totalt
 Simon Levander        35 20 27 21     29 25     22 20 25 23         25 25       21 24,5318
 Alexander Dahlstedt26 23 23 22         23 22     27 24         25 24 25 28     21 23 25   24,1361
 26 23 23 22 35 20 27 21 23 22 29 25 27 24 22 20 25 23 25 24 25 28 25 25 21 23 25 21 24,3679
 
16Bladh-Olof IsakssonV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 Snitt Totalt
 Thomas Bladh  26     30 26     24 28 27     25 23 20       26 26 26     24 24     25,4355
 Per Olof Isaksson23   24 22     23 24       24 25       29 26 22       22 22     23 26 23,9335
 23 26 24 22 30 26 23 24 24 28 27 24 25 25 23 20 29 26 22 26 26 26 22 22 24 24 23 26 24,6690
 
17Hermansson-PetterssonV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 Snitt Totalt
 Johan Hermansson      28 21 25       25 22 20 24 24 25 24             28 20     22 21 23,5329
 Zigge Pettersson26 29 25       26 30 29               25 23 26 26 24 25     23 25     25,9362
 26 29 25 28 21 25 26 30 29 25 22 20 24 24 25 24 25 23 26 26 24 25 28 20 23 25 22 21 24,7691
 
18Svensson-EkbergV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 Snitt Totalt
 Gert Svensson24   24 23       28 25 29         24 23   22 23 23     26   28 30     25,1352
 Nils-Erik Ekberg  25     23 20 27       25 26 26 24     25       23 27   30     24 21 24,7346
 24 25 24 23 23 20 27 28 25 29 25 26 26 24 24 23 25 22 23 23 23 27 26 30 28 30 24 21 24,9698
 
19Pettersson-KarlssonV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 Snitt Totalt
 Johnny Pettersson    26 26 24 25 24 23                 26 25 28 26 26 24             25,3303
 Thomas Karlsson25 30             25 26 24 26 22 26 26 22             28 26         25,5306
 25 30 26 26 24 25 24 23 25 26 24 26 22 26 26 22 26 25 28 26 26 24 28 26         25,4609
 
20Friskopp-AlfhsonV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 Snitt Totalt
 Per Friskopp24 24 27       28 27 22       26 26 27           25 27 26 24         25,6333
 Michael Alfhson      28 28 36       25 26 28       27 27 23 25 20                 26,6293
 24 24 27 28 28 36 28 27 22 25 26 28 26 26 27 27 27 23 25 20 25 27 26 24         26,1626
 
21Nilsson-GöranssonV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 Snitt Totalt
 Rasmus Nilsson        26 30 30 25         28 25 27 24 25 22 28 24                 26,2314
 Jennifer Göransson31 25 27 27         28 26 26 25                 27 23 27 23         26,3315
 31 25 27 27 26 30 30 25 28 26 26 25 28 25 27 24 25 22 28 24 27 23 27 23         26,2629
 
22Johansson-SöderlindV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 Snitt Totalt
 Olle Johansson28 30 25       23 33 27             27 26 24 30 28 33               27,8334
 Peter Söderlind      29 25 25       25 26 23 29 28 29             26 29 24         26,5318
 28 30 25 29 25 25 23 33 27 25 26 23 29 28 29 27 26 24 30 28 33 26 29 24         27,2652
 
23Hansson-NietosvuoriV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 Snitt Totalt
 Jonas Hansson        19 24 25 23         126   31 23 29       23 23 24 28         33,2398
 Tim Nietosvuori24 31 28 30         27 22 28 30   26       24 26 21                 26,4317
 24 31 28 30 19 24 25 23 27 22 28 30 126 26 31 23 29 24 26 21 23 23 24 28         29,8715


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4